REFERENSER

ACT (Andersson Composite Technologies) AB 
Tåg, fartyg och fordonsinredningar.

Glasis AB 
Komposit för brandsäkra, stabila lättviktskonstruktioner.

RockWool AB 
Isolering och ventilation. 

Volvo Skövdeverken 
Motortillverkning.

SPEDAB Logistik & Transport.LK industrier i Tibrå 
Utveckling och tillverkning av energipellets.
Hotell och restaurangföretag.

EU/OSSE 
Strategisk rådgivning och utvärdering.

EU 
Institutionell- och kapacitetsutveckling. Risk-, säkerhets- och trygghetsfrågor. 
Marknadsföring, kommunikation och reklamföretag.