REFERENSER

Med juridiken som plattform.
Har verkat som – Advokat egen med inriktning på nationell och internationell affärsjuridik för industrin och tjänstesektorn.

Högre chef inom statlig förvaltning med huvudsaklig inriktning mot rättsväsendet och säkerhetssektorn.

Ledarskaps- och verksamhetsutvecklare samt utbildare på området Utredare inom statsförvaltningen och på regeringskansliet, bl.a. för omstrukturering och omlokalisering av myndigheter.

Projektledare, program- och strategiansvarig inom internationella organ som EU och OSSE för utveckling av rättsväsende och säkerhetssektor i olika utvecklingsländer såsom t.ex. Ryssland och Palestina

Språk: Engelska, Franska, Tyska

CV – Svenska

CV – English