TJÄNSTER

Advokatfirman Hans Fritzheimer AB erbjuder tjänster med avancerad rådgivning i affärsrättsliga frågor och kontraktskonstruktion på många områden för effektiv och långsiktigt bärkraftiga affärsförhållanden. Byrån har också ett omfattande kontaktnät på många specialområden och lång utlandserfarenhet.

MED JURIDIKEN SOM PLATTFORM

Verksamhets-, organisations-, ledarskaps- och strategisk konsultverksamhet, samt stöd i alla former av förändringsprocesser inom näringsliv och organisationer. Vi erbjuder även risk- och känslighetsanalyser för företag och organisationer.

Dessutom tjänster med allmän juridik och brottmål.