TJÄNSTER

TJÄNSTER Advokatfirman Hans Fritzheimer AB erbjuder tjänster med avancerad rådgivning i affärsrättsliga frågor och kontraktskonstruktion på många områden för effektiv och långsiktigt bärkraftiga affärsförhållanden. Byrån har också ett omfattande kontaktnät på många specilaområden och lång utlandserfarenhet.

MED JURIDIKEN SOM PLATTFORM Verksamhets-, organisations-, ledarskaps- och strategisk konsultverksamhet, samt stöd i alla former av förändringsprocesser inom näringsliv och organisationer. Vi erbjuder även risk- och känslighetsanalyser för företag och organisationer.