REFERENSER

Advokat Hans Fritzheimer

ACT (Andersson Composite Technologies) AB
Tåg, fartyg och fordonsinredningar.

Glasis AB
Komposit för brandsäkra, stabila lättviktskonstruktioner.

RockWool AB
Isolering och ventilation.

Volvo Skövdeverken
Motortillverkning.

SPEDAB Logistik & Transport.LK industrier i Tibrå
Utveckling och tillverkning av energipellets.
Hotell och restaurangföretag.

EU/OSSE
Strategisk rådgivning och utvärdering.

EU
Institutionell- och kapacitetsutveckling. Risk-, säkerhets- och trygghetsfrågor.
Marknadsföring, kommunikation och reklamföretag.

UTBILDNINGAR

Studentexamen, Stockholm Jur.kand.

Stockholms Universitet Diplomerad Marknadsekonom (DME)

IHM Polischefsutbildning

Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan Säkerhetschefsutbildning

Försvaret Internationell utbildning om arbete i EUs institutioner mm.

Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan Krishanteringsutbildning i flera omgångar,

Rikspolisstyrelsen/Folke Bernadotte Akademin

 

YRKESERFARENHETER OCH ENGAGEMANG

Rättshandläggare hos fastighetsmäklare Urban Lindhe, Stockholm

Notariemeritering vid Skövde tingsrätt

Biträdande jurist på advokatbyrå i Skövde

Polischefsaspirant vid Polismyndigheten i Lycksele, 87-88

Polismästare och myndighetschef vid polismyndigheten i Storuman, 88-97

Polisintendent, stabschef, i Västernorrland, 98-03

Lärare ledarskap för polischefsprogrammet vidareutbildning, 90-93

Ansvarig för utvecklingen och genomförande av polisens första controller utbildning, 93-97

Kurschef ansvarig för ”högre polischefs” programmet kurs 2 (PCK ll), 94

Kurschef ansvarig för ”internationella polissamarbete” programmet (IPV), för chefer vid polis, tull och åklagare, 94.

Utredare vid Rikspolisstyrelsen för att studera svensk polis kompetensbehov inför EU medlemskapet, 93-94.

Delansvarig för planering och genomförande av Polishögskolans 25 årsjubileum, 95.

Utredare vid Polishögskolan, utveckling av läroplanerna för samtliga grundläggande ledarskaps och chefsutbildningsprogram, 95-96.

Utredare vid Polishögskolan, utveckling av läroplanerna för alla grundläggande utbildningsprogram, 96.

Ensamutredare vid Regeringskansliet, om/utlokalisering och omstrukturering av dåvarande Brottsskadenämnden till den moderna Brottsoffermyndigheten, ombildning av hela myndigheten, ekonomisk planering, utformning av anslagsframställan, anslagsförhandlingar med ”Finansen”; avveckla, flytta och nyanställa personal; samt ansvar för övriga behov för att få myndigheten fullt ut operativ, 94.

Inspektionsledare vid Rikspolisstyrelsen för granskning och utveckling av polismyndigheternas brottsofferstöd, 96-97.

Projektledare för polisutveckling i NV Ryssland (Arkhangelsk) finansierat av SIDA samt administrerat genomfört genom rikspolisstyrelsen, 00-03.

Programansvarig direkt under Missionschefen i (FYROM) Makedonien med ansvar för drygt 200 internationella medarbetare, 03-05.

Hög polisexpert vid OSCE i Azerbajdzjan, implementering av ”Demokratisk polisverksamhet” och ”Närpolisverksamhet”, 06.

Utbildare vid Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) i EUPOC och IPDC utbildningar (European Police Officers Cours och International Police Development Course), 07.

Strategisk rådgivare och planeringssamordnare till Missionschefen för EUPOL COPPS i Palestina med ansvar för strategisk konceptutveckling i såväl missionen som för den Palestinska regeringen (PNA) rörande rättsväsende och säkerhetssektorn, 09.

Advokatverksamhet med tyngdpunkt på företagsfrågor och strategisk säkerhet med mer än 20 års advokaterfarenhet. 77-87 och 01-fortlöpande

 

SPRÅK

Engelska, flytande, hög akademisk nivå

Franska, goda kunskaper

 

ÖVRIGT

Genomföra ombildning från hyresrätter till bostadsrätter med ansvar för planering och genomförande av hela ombildningsprocessen med boende-, bank- och myndighetskontakter.


 

Läs mer om vilka tjänster Advokatfirman Fritzheimer erbjuder här

Kontaktuppgifter hittar du här