REFERENSER

ACT (Andersson Composite Technologies) AB
Tåg, fartyg och fordonsinredningar.

Glasis AB
Komposit för brandsäkra, stabila lättviktskonstruktioner.

RockWool AB
Isolering och ventilation.

Volvo Skövdeverken
Motortillverkning.

SPEDAB Logistik & Transport.LK industrier i Tibrå
Utveckling och tillverkning av energipellets.
Hotell och restaurangföretag.

EU/OSSE
Strategisk rådgivning och utvärdering.

EU
Institutionell- och kapacitetsutveckling. Risk-, säkerhets- och trygghetsfrågor.
Marknadsföring, kommunikation och reklamföretag.


CV Svenska


CV English